Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

CWESTIYNAU A GOFYNNIR YN RHYDD

A allaf roi fy logo fy hun ar sbectol haul?

Oes, mae logo arfer ar gael.

Pa ffeil y bydd angen i mi ei hanfon atoch?

AI neu PDF

Cost sampl yn ad-daladwy ai peidio?

Ydw

Oes gennych chi isafswm maint archeb?

Ydy, yr isafswm archeb o stoc yw 2 · 10pcs.

Beth yw budd lensys wedi'u hadlewyrchu?

Mae gorchudd adlewyrchol ar lensys wedi'u adlewyrchu sy'n lleihau faint o olau sy'n pasio drwodd i'r llygad.

Beth yw manteision lensys graddiant?

Mae lensys graddiant yn pylu o arlliw tywyllach i arlliw ysgafnach, gan ganiatáu ar gyfer xision cyfyng dros ystod eang o bellter ac amodau goleuo.

Sut ddylwn i ofalu am fy sbectol haul?

Mae cadw'ch sbectol haul yn lân gyda nhw yn eu helpu nhw - a chi - yn edrych yn wych ac yn perfformio'n dda. Fodd bynnag, mae angen triniaeth ofalus ar sbectol haul premiwm ac yn enwedig eu lensys. Gall gofal amhriodol niweidio lensys, gan arwain at grafiadau neu beryglon, a all yn ei dro achosi llygad-llygad.
Felly, y ffordd orau i lanhau'ch sbectol haul yw trwy eu rhwbio'n ysgafn â lliain glanhau lens a glanhawr hylif sydd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer lensys sbectol haul, neu gyda thywel lens cyn-moistened.
Er mwyn osgoi difrod, peidiwch byth â glanhau'ch sbectol haul gyda thyweli papur neu ddillad, a all falu llwch a ffibrau yn lensys a gadael crafiadau. Hefyd, osgoi defnyddio glanedyddion cartref neu sebonau. Er nad yw ychydig o sebonau ysgafn yn niweidio lensys, mae sebonau cryfder ychwanegol heddiw yn ddigon pwerus i chwalu haenau lens yn araf. Mae glanhawyr gwydr yn arbennig yn gyrydol iawn a gallant niweidio'ch lensys yn gyflym. Nid ydynt wedi'u cynllunio i'w defnyddio ar y deunyddiau lens nad ydynt yn wydr a ddefnyddir mewn sbectol haul.
Er na fydd unrhyw un o'r cynhyrchion hyn yn gwneud niwed ymddangosiadol ar unwaith i'ch synhwyrau, dros amser a chydag ailadrodd, bydd y difrod yn dod yn weladwy.